STAVEBNÍ FIRMA Brno

STAVEBNÍ FIRMA AZ-REKO BRNO

Nabízíme Vám zhotovení projektové dokumentace zahrnující všechny stupně projektové přípravy - vypracování návrhu stavby vč.vizualizace, dokumentace pro uzemní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby - objektů obytných a občanských staveb vč.rodinných domů, ale i rekonstrukcí bytů či bytových jader.

C-02 A-02 A-03 B-01
B-02 C-01 A-01 ulice
V02 A-04 nemojany