In nieuwe campagne aandacht voor psychische klachten op de werkvloer

Je somber voelen, angsten hebben of gespannen zijn. Bijna een op de vijf werknemers in Nederland heeft een psychische aandoening, maar durft daar niet altijd open over te zijn tegen zijn werkgever. En dat is een gemiste kans. Het is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever dat personeel het naar z’n zin heeft op de werkvloer. Als werknemers met plezier naar hun werk gaan, kan dat ziekteverzuim tegengaan en uitval voorkomen worden.

Van alle Nederlanders krijgt 43% Nederlanders ooit te maken met een psychische aandoening. Dat is nog zonder de mensen die een burn-out krijgen, overspannen raken of lichamelijk ziek worden. Veel werkgevers hebben mensen met psychische klachten in dienst, maar weten dit vaak niet omdat werknemers met psychische klachten dit vaak niet delen met hun leidinggevende. Werkgevers weten daardoor niet hoe het met ze gaat of hoe ze ervoor moeten zorgen dat ze kunnen blijven werken. Dit kan uiteindelijk resulteren in (langdurige) uitval door ziekteverzuim.

Ziek zijn hoort bij het leven
Vrijwel alle werkgevers krijgen te maken met zieke werknemers, mentaal of fysiek. Maar het feit dat werknemers psychische klachten hebben betekent niet dat ze niet kunnen werken. Alle werknemers hebben een werkgever nodig die ze de ruimte en vertrouwen geeft en echt luistert. Hoogleraar Evelien Brouwers van Tilburg University onderzoekt hoe werkgevers mensen met psychische klachten kunnen ondersteunen. “Psychische aandoeningen komen ongelofelijk vaak voor. Ze zijn normaal. Ik hoop dat werkgevers dat meer gaan zien”, zegt ze.

Een werkgever hoeft eigenlijk alleen te weten wat iemand nodig heeft. Het gaat vaak maar om heel kleine aanpassingen in de werkomgeving. “Hierdoor voelen werknemers zich prettig, kunnen ze goed presteren en vallen ze minder uit. Het is dus slimmer om te kijken hoe iemand het werk goed kan blijven doen dan te focussen op iemands klachten,” aldus Brouwers.

Praktijkvoorbeelden
Zo biedt ABN-AMRO haar medewerkers een uitgebreid well-being programma aan dat gaat om zowel mentale als fysieke zaken, maar waarbij ook zingeving centraal staat. De werknemers worden goed in de gaten gehouden en er wordt gekeken naar wat ze leuk vinden. Ook krijgt iedereen een jaarlijkse health check. Op de Erasmus Universiteit wordt aan jobcraften gedaan. In samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen heeft Erasmus een training ontwikkeld waarin je in zes à zeven weken leert om je werk te optimaliseren en stress tegen te gaan. Bij Gazelle in Dieren is het lunchwandelen een belangrijk onderdeel van het vitaliteitsprogramma. Veel werknemers voelen zich daar heel goed want wandelen helpt tegen stress, negativiteit en kan depressieve gevoelens verminderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *